Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

1. Weboldalunk címe

https://kistelekihaziretes.hu  (továbbiakban: Weboldal)

2. Kik vagyunk?

A weboldal tulajdonosa és adatkezelője:

Kisteleki Házi Rétes Bt. 

 • Cégjegyzékszám: 06-06-016642
 • Adószám: 25132209-2-06
 • Székhely: 6760 Kistelek, Gőzmalom utca 19.
 • Ügyvezető: Pipicz Zoltánné
 • E-mail: vinetti64(kukac)gmail.com
 • Telefon: +36-30-6814-854

Tárhelyszolgáltató, technikai üzemeltető:

 • Webhold Internet Bt.
 • Tel.: +36 20  381 4891
 • E-mail: info@wp-tarhely.hu

Tartalomkezelés, szerkesztés:

 • Média-Mix Betéti Társaság
 • 6725 Szeged, Sárkány u. 10.
 • Képviselő: Lovászi József
 • E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu

3. Weboldalunk célja

A weboldal célja vállalkozásunk, termékeink és szolgáltatásaink bemutatása, népszerűsítése és kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése az érdeklődők, megrendelők, vásárlók számára.

4. Adatvédelmi tájékoztatónk célja

Ezzel a tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk Weboldalunk látogatóit (felhasználóit) arról, hogy a weboldal működtetése, üzemeltetése során maximálisan igyekszünk betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvényben) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Bemutatjuk, hogy ki a weboldal tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője, hogyan gyűjt, tárol és kezel a Weboldal személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a saját személyes adataikkal kapcsolatos önrendelkezési jogot.

5. Alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a Weboldal bizonyos szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait a weboldalon keresztül megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan adat és információ, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból?

a) A Weboldal megtekintésével járó adatgyűjtés

Weboldalunk szabadon látogatható. A publikált tartalom megtekintéséhez semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor mint minden weboldal, a miénk is használ apró kódokat (angolul cookie, magyarul süti), amelyek rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt számítógépére vagy mobil eszközére kerülnek. A sütik fontos technikai feladatokat látnak el, de működésük során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek.

A látogatók a saját böngészőjükben – egyéni döntésük alapján – engedélyezhetik vagy letilthatják a sütik használatát. A sütik működéséről részletes információ a 6./e) pontban és a Süti (cookie) tájékoztató című külön oldalon található.

Weboldalunk a forgalom elemzése céljából internetes analitikai eszközökkel minden látogatásnál rögzít néhány alapinformációt (pl. a látogatás megtörténtét, a megtekintett oldalakat, a látogatás időtartamát). Erről a 6./g) pontban található bővebb tájékoztatás.

b) Regisztrált felhasználók adatai

Weboldalunk nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni (pl. hírlevélre való feliratkozás).

c) Hozzászólások, kommentek

Weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek) gyűjtése sem történik.

d) Kapcsolat / megrendelés űrlap

Weboldalunkon kapcsolatfelvételre és rendelési szándék jelzésére szolgáló űrlap található. Használata önkéntes.

Az űrlapon bekért adatok: név, e-mail cím, szöveges üzenet.

Az adatgyűjtés célja: lehetőség a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, információkérés, megrendelési szándék vagy észrevétel közlésére.

Az adatgyűjtés jogalapja: a látogató által beküldött üzenet megválaszolásához, illetve a rendelés felvételéhez és teljesítéséhez szükséges személyes elérhetőség önként történő  megadása. Az űrlapon hozzájárulást kérünk minden beküldő személytől (Érintettől) ahhoz, hogy a bekért/megadott személyes adatait elmenthessük és a válaszadás érdekében kezelhessük.

Az adatok felhasználása: Az űrlapon megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatot kezdeményező személlyel történő kétirányú kommunikáció céljából használjuk fel, semmilyen listába nem gyűjtjük, harmadik személynek nem adjuk át, nem használjuk hírlevél- vagy reklámküldésre, és csupán addig őrizzük meg, amíg a kétoldalú kapcsolattartás megkívánja, de ezen belül is az Érintett kérésére bármikor töröljük.

e) Sütik (cookie-k)

A sütik néhány technikai információt tartalmazó apró kódcsomagok. Többféle fajtájuk létezik, mivel többféle funkciót látnak el.

A sütik (cookie-k) a weboldal megtekintésekor a Látogatók, Felhasználók számítógépére vagy böngészésre használt mobil eszközére kerülnek, és meghatározott ideig ott tárolódnak.

Használatukra a weboldal minden látogatójának a figyelmét felhívjuk a lap alján megjelenő csík formájában, ami lehetővé teszi, hogy a sütik szerepéről és működéséről, jóváhagyásáról vagy letiltásáról szóló tájékoztatónkat elolvassák, és döntsenek a sütik használatának tudomásul vételéről vagy letiltásáról.

A használat engedélyezése vagy tiltása kifejezetten a Felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy letiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik működéséről és az engedélyezés vagy letiltás lehetőségéről részletes ismertető található a Süti (cookie) tájékoztató című oldalunkon.

f) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak

A Weboldalunkon elérhető tartalom kisebb része külső forrásokból – más webhelyekről – származik (pl. Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, beágyazott cikk, kép stb.).

A más webhelyről származó, beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

Ezek a forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat a tartalom megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy elemezzék a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődést.

A külső forrás által végzett adatgyűjtésért és az adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért nem mi, hanem az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős.

g) Webanalitikai eszközök használata

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a Weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt. Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatot, csupán összesített statisztikát adnak pl. a látogatók földrajzi megoszlásáról, érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak) és a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunkon a következő analitikai eszközöket használjuk:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít minket a látogatottság elemzésében, a weboldal tartalmának fejlesztésében, az esetleges hirdetések optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, a világ mely részéről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. Az Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információk:
https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze, segítségével megtudható, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, hány aloldalt tart nyilván a Google az index-állományában, milyen programozási hibák fordulnak elő a weboldalon, mit kell tennünk az optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat nem gyűjt.

h) Online marketing

Google Ads remarketing követőkód

a) Weboldalunk jelenleg nem használ Google Ads remarketing követőkódot.

Google Ads konverziókövetés

a) Weboldalunk jelenleg nem használ Google konverziószámláló kódot.

7. Kivel osztjuk meg a felhasználók adatait?

A megtekintésekről gyűjtött anonim adatokat, illetve a felhasználók által a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, és nem használjuk kéretlen reklámok vagy hírlevelek küldésére.

8. Mennyi ideig őrizzük a felhasználó által megadott személyes adatokat?

A Kapcsolat / Megrendelés űrlapon megadott személyes adatokat csupán addig őrizzük meg, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, de ezen belül az Érintett kérésére bármikor töröljük.

9. Hogyan védjük az általunk kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a Tárhelyszolgáltató gondoskodik a megfelelő szintű, biztonságos, beépített és folyamatos adatvédelemről. A Tárhelyszolgáltató korszerű technikai eszközöket és biztonsági szoftvereket alkalmaz annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

A védelmi intézkedések ellenére esetleg előforduló, az Érintettekre nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, illetve a személyes adatok illetéktelen felhasználása (adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, és haladéktalanul intézkedik a kármentésről, valamint a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen rendkívüli okból személyes adatok továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást és/vagy profilalkotást?

Weboldalunk programja semmilyen automatikus profilalkotást nem végez.

A feltétlenül szükséges személyes adatok bekérése, webszerverre és az Adatkezelőhöz való továbbítása, webszerverre történő mentése, ottani tárolása, őrzése és biztonsági védelme automatikusan történik a kapcsolatfelvételi űrlap beküldése és online rendelés esetén.

A kapcsolatfelvételhez, rendelés teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat csak a Weboldal tulajdonosa, adatkezelője ismerheti meg és használhatja fel – az Érintettek egyértelműen kifejezett akaratának megfelelő célra (pl. visszahívás, e-mailen történő válaszadás, megrendelés visszaigazolása és teljesítése).

Online megrendelés esetén a teljesítést és a számlázást, valamint a megrendelő ehhez szükséges személyes adatainak kezelését a Weboldal tulajdonosa, illetve általa megbízott alkalmazott végzi.

Az általunk használt Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol), továbbá a Google Ads hirdetési rendszer által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a cég által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

Az Érintettektől kapott személyes adatokat külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek soha nem továbbítjuk, senkinek ki nem adjuk, nyilvánosságra nem hozzuk, nem értékesítjük (nem adjuk el), védelméről a tárhelyszolgáltatóval együtt gondoskodunk.

A kapcsolatfelvételi űrlap beküldésekor megadott személyes adatokat a közvetítő és a fogadó szervereken működő automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Az ellenőrzés nem a tartalomra vonatkozik, hanem a spam-ek és/vagy vírusfertőzések kiszűrése a célja. Mindez automatikusan történik, a technikailag megvizsgált adatnak a céljától eltérő használata kizárt.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett a saját adataival kapcsolatban?

Az Érintett az Adatkezelőnek ebben a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein

 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását
 • tiltakozást jelenthet be
 • rendelkezhet korábban megadott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett ezekkel a jogaival bármikor élhet.

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait kikérni export-fájlban, aminek minden adatot tartalmaznia kell, amit korábban ő a Weboldal rendelkezésére bocsátott.

Kérheti továbbá, hogy bármilyen – korábban megadott – személyes adatát módosítsuk vagy töröljünk.

A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket  technikai, adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okból kötelező megőriznünk.

13. Kapcsolati adatok

Adatkezelő: Kisteleki Házi Rétes Bt. 

 • Cégjegyzékszám: 06-06-016642
 • Adószám: 25132209-2-06
 • Székhely: 6760 Kistelek, Gőzmalom utca 19.
 • Ügyvezető: Pipicz Zoltánné
 • E-mail: vinetti64(kukac)gmail.com
 • Telefon: +36-30-6814-854

Adatvédelmi hatóság

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu